اظهار نظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

جناب امید مجد دامن همت به کمر زده و تامل و تحقیق را با ذوق و هنر درآمیخته و همه را در خدمت قرآن نهاده است... ترجمه قرآن فضل خداوند بر او و موهبتی برای فارسی زبانان و ارمغانی گرانقدر از گنجینه فرهنگ و هنر قرآنی است.....
اظهار نظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی