اظهارنظر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی

اثر ماندگار جناب آقای امید مجد ستودنی است . ضمن وفاداری بمضمون کلام خدا کوشیده اند مطلب را بصورت منظوم به فارسی برگردانندکه کاری است بس دشوار و با عنایت پروردگار از عهده این کار سخت برآمده اند و فرصت مغتنمی را فراهم آورده اند برای پارسی زبانان تا بدرک و فهم اسانتر کلام خدا نایل آیند.....
اظهارنظر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی