اظهار نظر مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

اظهار نظیر مقام معظم رهبری حضرت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) پس از خواندن ترجمه ویرایش شده قرآن منظوم: « از اينکه ترجمه را ويراستاری كرده ايد خوشحال شدم و برای شما دعا میکنم. »
اظهار نظر مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)